„Najważniejsza w terapii jest relacja, to ona uzdrawia.”

                                                                                              Irvin David Yalom